За всеки по нещо

В раждането участват екип от медицински специалисти, всеки от които изпълнява много отговорна и специфична роля.

Акушерката

Много важен участник, който изпълнява главна роля в процеса от приемането в родилна зала до изписването. Тя е в непрекъснат контакт с родилката и нейното бебе. Тя наставлява, подкрепя и укуражава, но и следи състоянието, изпълнява назначенията на лекаря, акушира, помага при лактацията, обучава и напътства. Това е професия за хора с големи сърца.

Акуширането е изкуство! Акушерката е човекът, който дирижира процеса на изгонването на плода. От нейния усет и опит зависи донякъде продължителността и разкъсванията на меките родови пътища на раждащата. Тя следи за състоянието, а също и за родовата дейност и сигнализира на лекаря при промени. Акушерката трябва да е много добре теоретично подготвена, но и с практически умения.

Другата част от екипа е лекарят.

Лекарят

Лекарят съблюдава за нормалното протичане на раждането.

Ролята на лекаря е да се намеси, когато процесът се наруши, когато родовата дейност не е ефекивна, състоянието на майката или бебето се влоши, не напредва раждането или настъпят усложнения. Той трябва да бъде бърз и точен в преценката и действията. Лекарят носи цялата отговорност за резултата от раждането.

Взаимно уважение и доверирие

Акушерката и лекарят трябва да действат в синхрон. Общите им усилия в една посока са гаранция за добрия резултат. Спечелването на доверието и уважението на родилката и правилното и наставляване са ключови  за да бъде раждането най-добре водено.