За всеки по нещо

Включва средно 10-12 посещения, множество изследвания и консултации, както и редица високоспециализирани изследвания, които имат за цел- довеждането на бременността до раждането на живо и здраво дете и жива и здрава майка. Въпреки че бременността е физиологично състояние, тя крие много рискове за живота и здравето на млади жени в работоспособна възраст, чието поколение също трябва да бъде здраво.

Първото посещение е много важно!

То включва голям брой изследвания, по които съдим за общото състояние на бременната жена, придружаващите заболявания и възможните усложнения и определяме бременността като: нискрискова, с умерен риск и високорискова, от което зависи броят и честотата на посещенията, провеждането на допълнителни изследвания и консултации и т.н. Ето какво включва в общият случай:

Анамнеза, рискови фактори, придружаващи заболявания, вредни навици, професионални вредности.

 • Анамнеза, рискови фактори, придружаващи заболявания, вредни навици, професионални вредности.
 • Определяне на Вероятен термин на раждане.
 • Антропометрия(ръст, тел. маса, външно измерване на таза).
 • Изследвания: Hgb, Hct, Leuc,MCV,MCH, СУЕ, кр.захар, урина- уробилиноген, седимент, кетони-до 3-ти месец.
 • Изследване за TORCH- инфекции.
 • Кръвна група, Rh- фактор.
 • Кръвно налягане.
 • Онкопрофилактична цитонамазка.
 • Изследвания за сифилис, HBSAG, HCV, HIV( при съгласие).
 • Изследване на ТSH.
 • Гинекологичен статус.
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет.
 • ДСТ- след 5-ти лунарен месец.
 • УЗИ.

ТORCH- инфекции-това са инфекции, които първично прекарани през бременността могат сериозно да увредят плода, да доведат до спонтанен аборт или преждевременно раждане. През бременността могат да протекат безсимптомно или грипоподобно. Има смисъл да се изследва в първи триместър, защото по-късно проведено изследване не дава информация кога в миналото е прекарана съответната инфекция и дали не се е случило през бременността. Това са Токсоплазмоза, Рубеола, Цитомегаловирус, Херпес и др./

/ Изследването за ХИВ, Хепатит Б и С и Сифилис като Сексуално-трансмисивни и социалнозначими заболявания и възможността за трансплацентарно и при раждането заразяване ги прави едни от най-важните в началото на бременността. /

/TSH-хормонът стимулиращ щитовидната жлеза, желани стойности до 2,5 в първа ½ на бременността и до 3 във втора ½. За да протектираме бебето от тежък неврологичен дефицит/

/Вагинални инфекции и предракови и ракови промени по маточната шийка не трябва да има./

/ Ултразвуково изследване-диагностицира вътрематочна бременност и задължително ембрион или плод със сърдечна дейност- необходимо условие за завеждане на женска консултация./

 • 2 гестационна седмица- ml III
 • Ранен биохимичен скрининг за С-м на Даун и дефекти на невралната тръба - УЗИ+РАРР-А, b-HCG
 • УЗИ- скрининг за прееклампсия - доплер на aa.uterinae bill.
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.

/Едно от най-важните Ултразвукови изследвания през бременността. Търсят се ултразвукови маркери за генетични заболявания и големи вродени малформации и в комбинация с другите лабораторни изследвания се изчислява рискът за най-честите генетични заболявания. В тази седмица се прави и изследване на съдовете кръвоснабдяващи матката -при спазъм в тях, рискът за прееклампсия е повишен./

 • 16 гестационна седмица- ml IV
 • Гинекологичен преглед.
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • 20 гестационна седмица- ml V
 • УЗИ- Фетална морфология/ Късен скрининг за Даун синдром.
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • Изследвания- ПКК, СУЕ ,кр.захар, урина.
 • ДСТ.

/Фетална морфология- Ултразвуково изследване, при което се изследват всички органи и системи на плода. Търсят се структорни дефекти, промяна в размера, липса на орган и други. Не трябва да се забравя, че органите са незрели и продължават да се развиват, някои промени не могат да се видят в тази седмица или не са видими с това изследване./

 • 24 гестацонна седмица-ml VI
 • Орален глюкозотолерантен тест(24-28гс)
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • ДСТ.

ОГТТ или изследване за гестационен диабет ( който се развива само през бременността и след раждането изчезва) се провежда като трикратно през един час се изследва кръвна захар, като първата е сутрин на гладно, а следващите са след изпиване на една чаша с разтворена 75гр глюкоза на прах. Целта на изследването е да се открие заболяването преди да има ехографски признаци за него./

 • 28 гестационна седмица- ml VII
 • УЗИ-късна фетална морфология.
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • ДСТ/ NST.

/ Късна морфология-гледа се отнаво по органи и системи плода, особено внимание се отделя на Централна нервна система. Някои дефекти и нарушения в развитието са видими в този период, а не по-рано./

/НОН стрес тест- кардио токографски запис на плода ( запис на тоновете)- показва промените в сърдечната честота на плода за период от 20 минути и вътрематочното налягане, което се повишава при контракции. Основен метод за проследяване на състоянието на плода и интензитета и честотата на маточните контракции по време на нормално раждане./

 • 32 гестационна седмица-ml VIII
 • УЗИ- доплер на aa.uterinae, a.umbillicalis, a.cerebri media.
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • ДСТ./ NST
 • ПКК,СУЕ, кр.захар, урина.

/Доплерово изследване на важни съдове в плода и артериите кръвоснабдяващи матката. Търсят се признаци за страдание на плода и изоставане в растежа, признаци на прееклампсия./

 • 34 гестационна седмица- ml IX
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет.
 • NST

/Контрола за влагалищна чистота – инфекции не трябва да има, като подготовка за раждането./ 36 гестационна седмица- ml IX

 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • NST.

/От 36гс нататък до терминът трябва да се прави всяка седмица запис на тоновете. В тази седмица се прави гинекологичен преглед за разкритие и за признаци за скорошно предстоящо раждане./

 • 37 гестационна седмица- ml X
 • Кръвно налягане.
 • ДСТ. / NST
 • 38 гестационна седмица- ml X
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • NST.
 • УЗИ с доплер на плода.

/Узд изследване свързано с раждането. Мерим големината на плода, положение на предлежащата част спрямо тазът, състоянието на плацентата и количество околоплодна течност, завита около врата пъпна връв. С доплер оценяваме състоянието на плода. Отново се прави гинекологичен преглед. Издават се документите за раждане ( бланка 7 за постъпване в болница, амбулаторен лист от прегледа,изследването за HIV, HBSAG, HCV, Wasserman, потвърждение на кръвна група)./

 • 39 гестационна седмица ml X
 • Кръвно налягане.
 • ДСТ./ NST
 • 40 гестационна седмица- ml X- термин.
 • Гинекологичен преглед.
 • Кръвно налягане.
 • Тегло.
 • NST.
 • 40 гест.сед. 2дни- ДСТ/ НСТ. 40гест.сед. 4дни- ДСТ/ НСТ.
 • 41 гестационна седмица- Хоспитализация.

/До 7 дни след термин , ако ДСТ позволяват може да се изчака да започне раждането след този период се постъпва и то се предизвиква или се преоценява начинът на раждане и се прави цезарово сечение .Бременността след термин е по-рискова, плацентата си изчерпва капацитетът, бебето става по-едро и съответно раждането е по-травматично./

 • 1 сед. и до 42 ден след раждането.
 • Изследвания: Hgb, Hct, Leuc,MCV,MCH, СУЕ, кр.захар, урина- уробилиноген,седимент.
 • Кръвно налягане.
 • УЗД.
 • Преглед с цитонамазка.

/Прееклампсия( високо кръвно налягане, отделяне ня белтък в урината и отоци) може да се развие до 42 дни след раждането. Проследява се нормалната инволуция на матката, свалят се конците, следи се нормалната функция на гърдите. Взема се контролна цитонамазка. С Ултразвуковото изследване търсим задържани плацентарни части, ципи и лохии./

 • При отрицателна кръвна група, възраст над 35г или под 20г, многоплодна бременност, различни придружаващи заболявания налагат допълнителни изследвания и консултации.
 • Следва отписване от женска консултация.
 • NB! Прегледите и изследванията отбелязани с червено не се покриват от здравната каса, а тези в зелено не са задължителни, а препоръчителни.