Цени и услуги

Цени и Услуги

Първичен гинекологичен преглед - 30лв

Първичен гинекологичен преглед с цитонамазка - 40лв

Гинекологичен преглед с ехография на матка и аднекси -   40лв

Вторичен Гинекологичен преглед - 20лв

Гинекологичен преглед с цитонамазка и ехография - 50лв

Трансвагинална ехография и доплер - 30лв

Ехографски преглед  на бременност и Доплерово изследване на плода - 30лв

Ехографски преглед  на матка и яйчници - 20лв

Ехографски преглед на бременност - 25лв

Женска консултация - 15лв

Поставяне на спирала с УЗ контрол - 40лв

Отстраняване на спирала - 30лв

Кадиотокографски запис на плода - 20лв

Третиране на маточна шийка с медикамент - 10лв

Колпоскопия - 20лв

Фетална морфология ( 18-22г.с.) - 80лв

Ранна морфология и ехографски маркери за Даун синдром(12г.с.) - 80лв

Късна морфология (30г.с.) - 80лв

Хистеросалпингография - 60лв ( +40лв контраст)

Оперативно отсраняване на песар с хистероскопия - 100лв

Фоликулометрия - 20лв

Консултация по документи - 20лв